USR
Search
   Search
News
Technology growth

הקצב המואץ בהתקדמות הטכנולוגיה, הגידול בנפחי העבודה והדרישות שהולכות ומתעצמות לשיפור איכות תמידי ומעקב ייצור הדוק על כל מרכיביו, הובילו את חברת USR להתאים ולשפר את יכולותיה הטכנולוגיות על ידי רכישת ציוד מתקדם לכלל אתריה.

במהלך התקופה האחרונה נרכשו: מכונת הלחמת גל , קו SMT חדיש ביותר, הכולל מכונת מריחה , מכונת SPI, שתי מכונות להשמת רכיבי SMT , מסוע , תנור ומעליות כניסה ויציאה, שלוש מכונות AOI , שלוש מכונות SPI , מערכת FAI , מכונת Rework ומכונת הלחמה סלקטיבית.

בנוסף, הושלמה בחברה הטמעת מערכת "ביזדוק" , לניהול הצעות מחיר מספקים לסבבי חתימות על הזמנות רכש והוצאות הזמנות רכש אלקטרוניות לספקים.

קו - SMT

הקו שנרכש לאתר כרמיאל, כולל מכונת מריחה MPM מדגם "Momentum" מהחדישות והמדויקות בשוק .

מכונות SMT מסדרת X (המתקדמת ביותר ובין המדויקות והמהירות בעולם), תוצרת"Siemens" , הכוללות פידרים חכמים, הייחודים לסדרה זו .הקו כולל בתוכו שתי מכונות X3 ו- X4 עם יכולת השמה של רכיבי 01005, עד מגוון רחב של רכיבי IC's .

קצב ההשמה הכולל של הקו הוא למעלה ממאה אלף רכיבים לשעה (לפי IPC9850).

כמו כן, נרכש תנור של חברת "Heller" , מהסדרה החדשה "MKIII" , המותאם להלחמה ללא עופרת .

מכונות ( AOI(Automated Optical Inspection

המכונות שנרכשו הנן מהדור החדש של חברת "Orbotech". במכונות משולבות מצלמות ברזולוציה גבוהה ואמצעי תאורה רבים , המאפשרים זיהוי תקלות בהסתברות גבוהה ומשפרים את זמן התכנות בשיעור של 25% ביחס למכונות הקדמות.

יתרונות ה – AOI מתבטאים בבקרת איכות משופרת, חיסכון במשאבי בדיקת מעגלים ושיפור ה – Yield (שיעור המוצרים התקינים).

בין התקלות שניתן לאתר: קצרים , סטיות , חוסר רכיבים , קוטביות ועוד.

המערכות הוטמעו הן בכרמיאל והן בירושלים, לאחר תהליך ה – Reflow , מתוך רצון לתת משוב מהיר ולשמור על רציפות ושטף הייצור בקווי ה – SMT.

עמדת ( FAI(First Article Inspection

העמדה שנרכשה, הנה תוצרת כחול לבן ומאפשרת ביצוע ביקורת של המעגל הראשון, על ידי ביצוע סריקה מהירה של כרטיס מורכב והשוואתו, על גבי מסך המחשב, לרשימת החלקים ושרטוט ההרכבה בו זמנית ובזמן אמת.

המערכת עוקבת אחר כלל הרכיבים המורכבים, להבטחת בדיקה של 100% מהרכיבים.

לאחר השלמת הבדיקה, ניתן להפיק ולשמור דוח המרכז בתוכו את ממצאי הבדיקה ומיקומי הרכיבים הבעייתיים.

יתרונות ה – FAI מתבטאים במתן מענה בזמן אמת לקו - SMT ובצמצום משמעותי בזמן הבדיקה של המעגל הראשון.

מכונות( SPI(Solder Paste Inspection

המכונות שנרכשו הנן מתוצרת "Orbotech". מכונות המאפשרות בדיקת נפח משחה, בזמן בדיקה קצר.

יתרונות ה –SPI מתבטאים ביכולת בדיקת הפדים במעגל, ברמה של 100% ומאפשרות בקרה מלאה על תהליך המריחה, ואפשרות בקרת איכות התהליך (SPC).

במפעלים בכרמיאל ובירושלים משתמשים במכונות הן לעבודה כ – In-line בקו ה – SMT והן כ – Stand alone.

הלחמה סלקטיבית

המכונה שנרכשה הנה מכונת "Off-Line", המיועדת להלחמת מעגלי Non-RoHS.

טכנולוגית ההלחמה הסלקטיבית, מקנה בעיקרה, פיתרון להלחמת רכיבים חודרים במעגלי Double-Side Reflow, כתחליף להלחמות ידניות ובחלק מהמקרים מבטלת שימוש במתקני הלחמה סלקטיביים לגל, תוך קיצור זמן המחזור , שיפור איכות המוצר הסופי וגמישות בתהליך ההלחמה.

ההלחמה הנה נקודתית, תוך התאמת פרמטרי ההלחמה לכל רכיב חודר המורכב במעגל.

** השימוש בטכנולוגיה זו מותנה בעריכה מתאימה של המעגל.

חברת USR נערכת לבצע את ההטמעה של הטכנולוגיות החדשות באמצעות כתיבת מפרטים, הצבת גבולות בקרה לתהליכים ובחינה מתמשכת של אפקטיביות היישום.

print
Signed by  
Site Map | careers | add to favorites